ז'אק ז'אנו: עבודות 1993

מ-1 בפברואר עד 28 בפברואר, 1994

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן/אמנית: ז'אק ז'אנו

חומרים: רישומי פחם

רישומי פחם המתייחסים לפסליו של האמן, שאחד מהם מוצג בתערוכה