שם דוד המלך חקוק על מצבת זיכרון

מ-22 בפברואר עד 31 באוקטובר, 1994

האזכור הקדום ביותר מחוץ למקרא. מצבת הבזלת נתגלתה בחפירות תלן דן שבגליל העליון, המאה הט לפני הספירה.