בחזרה לעיירה - אנ-סקי והמשלחת האתנוגרפית היהודית 1912- 1914

מ-22 במרץ עד 27 באוגוסט, 1994

מקום: לא צוין מקום

אמן: אנסקי

תערוכה מקפת של החיים היהודיים בתחום המושב לפני מלחמת העולם הראשונה, ובמרכזה חפצים שנאספו בידי המשלחת האתנוגרפית, אך נעלמו בעקבות המלחמות, המהפכות והיחס העוין של המשטר הסובייטי ליהודים. בתערוכה גם מדור על אנסקי - סופר, מהפכן ויוזם המשלחת ומנהלה, וכן מדור על השפעת עבודת המשלחת על התפתחות התרבות היהודית בתחומי האמנות, המוסיקה והתאטרון, כמו גם על ההתעוררות הלאומית שפקדה את יהודי רוסיה בשנים האחרונות