תולדות היישוב בשטרות כסף ובאגרות חוב, 1890 - 1950

מ-1 ביוני, 1993 עד 31 בינואר, 1994

מקום: לא צוין מקום

אוסף סידני אולסן, הגדול מסוגו בעולם של שטרי כסף, אגרות חוב ותעודות כלכליות שונות שליוו את היישוב היהודי בארץ ישראל מסוף המאה היט ועד השנים הראשונות למדינת ישראל