הלנה מרקסון: תצריבי אקווטינטיה

מ-30 באוגוסט עד 3 באוקטובר, 1994

מקום: לא צוין מקום

אמן: הלנה מרקסון

חומרים: תצריבי אקווטינטה