צלחת ראש העיר - כלי כסף יהודיים מאנגליה

מ-1 בספטמבר, 1994 עד 31 בינואר, 1995

מקום: אולם תערוכות ע”ש ג'ודית וווילם מרגוליס

חמישה כלי כסף נדירים ומפוארים, המשקפים תקופה בחיי הקהילה היהודית הספרדית-פורטוגלית בלונדון: מגש שהעניקה הקהילה לראש העירייה, צלחת שייצר אברהם ד'אוליביירה, צורף יהודי בן המאה ה-18, מנורת שבת, זוג רימונים בסגנון הנאו קלסי מבית כנסת בגיברלטר