נגד היטלר! פוטומונטאז'ים מאת ג'ון הארטפילד, 1930 - 1938

מ-13 בספטמבר עד 26 בנובמבר, 1994

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: ג'ון הארטפילד

פוטומונטאז'ים אנטי-נאציים בוטים המנבאים את מוראות מלחמת העולם השנייה