אמנות ישראלית: דגשים חזקים

מ-6 באוקטובר עד 7 בנובמבר, 1994

מקום: ביתן אילה זקס אברמוב לאמנות ישראל

אמן: משה קופפרמן, מיכה אולמן, נחום טבת, נורית דוד, משה ניניו, עידו בראל ומיכאל גרוס

אמנות ישראלית: יצירות בטכניקות שונות של כמה מבכירי האמנים הישראלים. ביניהם משה קופפרמן, מיכה אולמן, נחום טבת, נורית דוד, משה ניניו, עידו בראל ומיכאל גרוס