מטמון זהב

מ-7 בנובמבר, 1994 עד 31 בינואר, 1995

מקום: ביתן המטבעות

חמשים מטבעות זהב ביזנטיים מן המחצית השנייה של המאה השביעית לספירה. המטבעות הוטמנו בנר חרס שהתגלה בחירבת קב.