רכישות חדשות במחלקה לרישום ולהדפסים, 1993 - 1994

מ-20 בדצמבר, 1994 עד 15 ביולי, 1995

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: נוולסון, אולדנבורג, סטימצקי, אריכא

חומרים: רישומים והדפסים

מבחר מן היצירות החדשות שנוספו למחלקה לרישומים ולהדפסים בשנתיים האחרונות, הכולל עבודות של נוולסון, אולדנבורג, סטימצקי, אריכא ואחרים