עיצוב איטלקי

מ-1 בינואר עד 28 במאי, 1995

מקום: ביתן פלבסקי לעיצוב

הצהרה על תפנים - תצוגות אורקוליות מטעם אסוסיאסיון ז'קלין וודוז וברונו דנזה