חוה פרסבורגר: רשמים בנייר, 1992 - 1994

מ-3 בינואר עד 31 בינואר, 1995

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

סדרת עבודות העוסקת במהותו הטבעית של החומר תוך כדי תהליך עשיית הנייר