אלי אברהמי: שורשיי נמצאים בפרס

מ-31 בינואר עד 27 בפברואר, 1995

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

רישומים בצבעי מים המבטאים חיפוש אחר האור והשקיפות בתוך מפגש בית תרבויות