פטרה בחדשות

מ-1 במאי, 1995 עד 28 בפברואר, 1996

מקום: ביתן המטבעות

הדרה של פטרה נגלה לעיני מבקרים בעת החדשה ב-1812, אך רק משנת 1929 נערכו באתר חפירות ארכאולוגיות. הממצאים והמטבעות שבתצוגה הם עדות לשגשוגה של העיר ולשליטתם של הנבטים על דרכי הסחר מחצי האי ערב לסוריה, למצרים ואל ערי הנמל עזה ואשקלון.