חפש בתערוכות

שיחי גלריה, הרצאות ואירועים

אוקטובר

אוקטובר

נובמבר

נובמבר

דצמבר

בדרך לאדום - תגליות מעין-חצבה

מ-13 ביוני עד 5 בנובמבר, 1995

מקום: אולם ספרטוס

בתערוכה מוצגים עשרות כלי פולחן יחיסים במינם עשויים חרס ואבן, ובהם כנים דמויי אדם ממקדש אדומי בערבה מן המאות השביעית והשישית לפני הספירה. בשל ייחודם וחשיבותם של הממצאים שנחשפו, הם מובאים בפני המבקר הישר מאתר החפירות, בטרם זכו למחקר מקיף