מ"ק אשר: קליפה. מחקר על תהליך היצירה

מ-7 בנובמבר, 1995 עד 12 בפברואר, 1996

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: מ"ק אשר

חומרים: תחריט עץ

שמונה עשרה רישומים מתעדים את הדרך לתחריט העץ