זמן הווה: מאוסף האמנות בת זמננו

מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר, 1996

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

אמן: אנטוני גורמלי, גרהרד ריכטר, ג'ון קסלר, רוברט גובר

תצוגה מיצירות אנטוני גורמלי, גרהרד ריכטר, ג'ון קסלר, רוברט גובר ואחרים