חלונות: מתווים לשבעה נושאי חתך באמנות ישראל

מ-4 בפברואר עד 6 במאי, 1996

מקום: ביתן וייסבורד לתערוכות

תערוכה מאוספי האמנות הישראלית של המוזיאון, המעמתת יצירות מתקופות שונות ומתחומי עשייה מגוונים, שנושאיהן העסיקו אמנים רבים בארץ מראשית המאה ועד ימינו. בין הנושאים: היחס למזרח, גבולות וטריטוריות, סימני מקום, המתח בין"אן" ל"שם" ועוד.