ירושלים שבעין ובלב

מ-27 במרץ עד 31 בדצמבר, 1996

מקום: אולמות אמנות אירופה ע"ש יוסף ומדלן נאש

ציורים, רישומים, הדפסים וצילומים של ירושלים