מנחה שלוחה

מ-27 במרץ עד 31 בדצמבר, 1996

מקום: אולם תערוכות ע"ש ג’ודית וווילם מרגוליס

המקומות הקדושים בתיאורי אמנים יהודים