חפש בתערוכות

שיחי גלריה, הרצאות ואירועים

אוקטובר

אוקטובר

נובמבר

נובמבר

דצמבר

מראה רחוב

מ-27 במרץ עד 31 בדצמבר, 1996

מקום: אגף ע"ש אירין ודוד סלה

תלבושות ירושלמיות מראשית המאה העשרים