מהר המוריה עד גולגותא

מ-27 במרץ עד 31 בדצמבר, 1996

מקום: אולם ע"ש רנה (פיש) ורוברט ליוון

ירושלים ברקע עליולות התנ"ך והברית החדשה