ילדי העולם מציירים את ירושלים בת השלושת אלפים

מ-27 במרץ עד 31 בדצמבר, 1996

מקום: אולם ספרטוס

חומרים: ציור