ירושלים אלקדס

מ-27 במרץ עד 31 בדצמבר, 1996

מקום: אולם אומנות האיסלם