שקלים כשרים: 400 שנות הונאה

מ-27 במרץ עד 31 בדצמבר, 1996

מקום: ביתן המטבעות

מטבעות המחקרים שקלים אמתיים נטבעו באירופה החל מסוף המאה החמש עשרה