הבטחה וגאולה. פסיפס בית הכנסת מציפורי

מ-4 ביוני, 1996 עד 30 במאי, 1997

חומרים: פסיפס

שטיח הפסיפס, שכיסה את רצפת בית הכנסת בציפורי (מראשית המאה החמישית לספירה) הוא ממצא יחיד במינו השופך אור חדש על אמנות בתי הכנסת העתיקים והאיקונוגרפיה היהודית