לאופולד קרקואר, צייר ואדריכל, 1890 - 1954

מ-4 ביוני עד 9 בנובמבר, 1996

מקום: אולם ספרטוס

אמן: לאופולד קרקואר

חומרים: ציור

הצייר והאדריכל הישראלי (יליד וינה),לאופולד קרקואר, שילב במשך כל חייו את עבודתו כאדריכל עם עיסוקו כצייר. רטרוספקטיווה המציגה את עבודתו של לאופולד קרקואר כצייר - החל מרישומי הפרחים שעשה בווינה ב-1918 ועד אחרון הקוצים שרשם ב-1954, וכאדריכל, במודלים, בשרטוטים ובצילומים של מבנים שתכנן ובנה ברחבי הארץ בתקופת המדינה שבדרך