סימנים: אמנים יוצרים ברחבי ירושלים

מ-6 ביוני עד 30 באוגוסט, 1996

אמן: סרקיס, חואן מוניוס, יאן פאבר, דייוויד המונס, מיכה אולמן, אורי קצנשטיין, אריאן ליטמן-כהן, איה וגל, בלו סמיון פיינרו.

עשרה אמנים מישראל ומחוצה לה, שהזמין מוזיאון ישראל, בחרו אתרים שונים בירשלים ליצירתם. האמנים סרקיס, חואן מוניוס, יאן פאבר, דייוויד המונס, מיכה אולמן, אורי קצנשטיין, אריאן ליטמן-כהן, איה וגל, בלו סמיון פיינרו.