לאחר אלפיים שנים באדמה

מ-3 בדצמבר, 1996 עד 7 בינואר, 1997

מקום: ביתן המטבעות

בימים אלה התגלתה בחפירות במעלה מודיעין (קריית ספר) פכית ובה 143 מטבעות כסף רומיים מזרחיים, מנירון ועד אדריאנוס, וכן שני דינרי זהב של אספסיאנוס וטריאנטס. מחפירות קמ"ט ארכאולוגיה יהודה ושומרון.