מנורת חנוכה

מ-3 בדצמבר, 1996 עד 7 בינואר, 1997

מקום: לא צוין מקום

אוסטריה הונגריה, ראשית המאה ה-19, כסף והזהבה חלקית