צילום ישראלי עכשווי: רכישות חדשות

מ-28 באוקטובר, 1995 עד 9 במרץ, 1996

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

חומרים: צילום

מבחר יצירות שנרכשו בשנה האחרונה מאת מיטב הצלמים הישראלים