זמן הווה 2 אמנות עכשווית

מ-1 בינואר עד 13 בספטמבר, 1997

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס