תעודה ייחודית מקומרן. המאה ה-1 לפנה"ס

מ-15 באפריל עד 15 בדצמבר, 1997

מקום: לא צוין מקום

בחורף 1995 התגלה אוסטרקון, הממצא הראשון מח'רבת קומרן, המעיד בבירור על הקשר בין האתר לבין המגילות שנתגלו במערות הסמוכות