משמעות ומיתוס, אדריכלות היכל הספר

מ-6 ביוני עד 24 בנובמבר, 1997

מקום: ביתן פלבסקי לעיצוב

תהליך התכנון והבנייה של היכל הספר, שארך יותר משבע שנים, מוצג בתערוכה ראשונה מסוגה במחלקה לעיצוב ואדריכלות. עשרות מתווים ושרטוטים, תצלומים ודגמים הממחישים את תהליכי עיצוב החלל, שנועדו לסמל את רעיון הלידה מחדש, שהנחה את האדריכלים פרידריך קיסלר וארמנד ברטוס מן היום שקיבלו את הזמנת העבודה מנשיא האוניברסיטה העברית ב-1957 ועד למימושה ב-1965 בשטח מוזיאון ישראל