אמנות ישראל מאוספי המוזיאון

מ-2 ביולי עד 31 בדצמבר, 1996

מקום: לא צוין מקוםתערוכה המציגה פרקים ומגמות בתולדות אמנות ישראל מתחילת המאה ה-20 ועד ראשית שנות ה-70 באמצעות יצירות מאוספי המוזיאון