הרעיון שבחומר. אהרון בן אריה: מתווים ועבודות

מ-21 בינואר עד 30 במאי, 1997

מקום: ביתן פלבסקי לעיצוב

אמן: אהרון בן אריה

התערוכה חושפת את שלבי העבודה השונים של בן אריה ממתווים ראשונים קטנטנים ודגמים של פסלים ומתקנים למגרשי משחקים ועדלפריטים בגודל ובחומר הסופי. כמו כן מוצגות לראשונה עבודות מוקדמות שעשה במסגרת ההכשרה בעזרה וברפיח.