תעמולה וחזון. אמנות סובייטית וישראלית 1930 - 1955

מ-7 באוקטובר, 1997 עד 31 בינואר, 1998

מקום: הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע"ש נתן קמינגס

חומרים: ציור

ציורים גדולי ממדים מן התקופה הסובייטית, המייצגים את האמנות הרשמית לצד ציורים שנדחו בידי המשטר, מול ציורים וכרזות שנוצרו בארץ באותן שנים. מטרת ההשוואה לבחון השפעות אפשריות ולהצביע על הבדלים עקרוניים.