אל הסערה, הפר והאריה

מ-15 באפריל, 1997 עד 27 באפריל, 1998

מקום: אגף לארכאולוגיה ע"ש סמואל וסיידה ברונפמן

האריה והפר שבו את דמיונם של תושבי ארצות המזרח הקדמון עוד בשחר ההיסטוריה. שני פסלוני הברונזה מציגים את בעלי החיים הללו כחיות, שאל הסערה המופקד על הורדת הגשם ופריון האדמה, עומד עליהן