שער השמיים – המקדש וסמליו

מ-7 באוקטובר, 2008 עד 14 בפברואר, 2009

מקום: היכל הספר

אוצר/ת: אדולפו רויטמן וגלית בנט-דהאן

לאחר שהציג את מגילת ישעיהו המקורית, יציג המוזיאון קטע ממגילת המקדש שטרם הוצג לציבור. לצדו יוצגו חפצים המתארים את בית המקדש, מהנושאים הקדומים המוכרים לנו באמנות היהודית. מתקופת בית המקדש השני יוצגו תיאורי מנורת שבעת הקנים ושולחן לחם הפנים על מטבעות, וכן חרותת מנורה על טיח שנתגלתה באחד מבתי העיר העליונה בירושלים. על מטבעות מתקופת מרד בר כוכבא (135-132 לספירה) מופיעים תיאורי חזית המקדש, ארבעת המינים וכלי המקדש לזכר המקדש, המסר העיקרי במאבקם של המורדים - ולזכר העצמאות המדינית שהייתה ואיננה. דימויים נוספים בתערוכה מעולם המקדש, כגון השופר, המחתה, האתרוג, הלולב, המנורה וארון הברית, שנמצאו במערות קבורה מן המאה ה-3 וה-4 ועל כלים ופסיפסים מן התקופה הביזנטית (המאה ה-4-ה-6) הם ביטוי לאמונה הנמשכת בגבורה האלוהית שתביא לתחיית המתים, לגאולה המשיחית ולבנייה המחודשת של בית המקדש.