רפואה וציונות

מ-28 באוגוסט, 1997 עד 31 במרץ, 1998

מקום: בית טיכו

חומרים: צילום

התערוכה מספרת בצילומים על ימיה הראשונים של מערכת הבריאות בישראל, על בתי החולים הראשונים בירושלים במאה ה-19 ועל הרופאים הראשונים שעלו לארץ מוכת מחלות ומגפות. מערכת הבריאות הציבורית בארץ ישראל הוקמה בשנות ה-20 והתפתחה בשנות החמישים נוכח גלי העלייה הגדולים.