כצל עובר. ישראל הרשברג, ציורים

מ-18 בנובמבר, 1997 עד 28 במרץ, 1998

מקום: ביתן אילה זקס אברמוב לאמנות ישראל

אמן/אמנית: ישראל הירשברג

חומרים: ציור

כשלושים ציורים, מרביתם מוצגים לראשונה בארץ, מאת ישראל הרשברג, מחשובי הציירים הראליסטיים בישראל, ומן המשפיעים ביניהם.