יצחק רבין. בתום שנתיים להירצחו

מ-1 בינואר עד 31 בינואר, 1998

מקום: ביתן אילה זקס אברמוב לאמנות ישראל

אמן: משה קופפרמן ומשה גרשוני

קבוצה קטנה של ציורים מאת משה קופפרמן ומשה גרשוני, המבטאים את תחושת ההלם והאבל על הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.