טרומי

מ-1 בפברואר עד 2 במאי, 1998

מקום: לא צוין מקום

התצוגה באה להצביע על גילויים של השפעות היסטוריות מקומיות, באמנות הישראלית. מוצגות עבודות המעלות זיקות לצורות, לדימויים, לנושאים או להקשרים תרבותיים ופוליטיים הטבועים ביצירות קודמות ומציבות את הוראת האמנות בארץ על יחסים דוריים (אמנים ותיקים המלמדים וקובעים שיטה, טעם ותפיסה אמנותית בבתי הספר לאמנות לאמנות), וכך מרחיבות את המודעות להקשריה של האמנות הישראלית.