דו"ח מצב. צילום בישראל היום

מ-1 ביוני עד 30 בנובמבר, 1998

מקום: ביתן בילי רוז

אוצר/ת: ניסן פרז

חומרים: צילום

התערוכה סוקרת את הצילום העכשווי בישראל ומשקפת את השונות והפלורליזם בנוף המקומי. עבודותיהם של האמנים טעונות אנרגיה ועושות שימוש מושכל בשפת הביטוי הצילומית. טרדותיהם, אמונותיהם, תקוותיהם והמתח שהם שרויים בו מהדהדים ביצירות המהוות הצהרה ותגובה על משמעות קיומנו כישראלים כאן ועכשיו