אוצר מטבעות חשמונאיים מעיזבונו של יוסף מ' ווירגין

מ-15 בספטמבר, 1998 עד 31 בינואר, 1999

מקום: לא צוין מקום

אוסף מרשים של 3,271 מטבעות יהודיים ורומיים פרובינקיאליים מן המאה ה-2 לפני הספירה ועד המאה ה-3 לספירה