ילדים טובים, ילדים רעים. התיילדות באמנות הישראלית

מ-1 בדצמבר, 1998 עד 27 באפריל, 1999

מקום: אולם ספרטוס

התערוכה מציגה יצירות מאת כשלושים אמנים ישראלים בני דורות שונים, אשר בחרו להזדהות עם עמדת הילד מבחינת אופי המבט על העולם ואופן העשייה האמנותית. ההתחקות אחר העשייה הספונטנית של הילד והשאיפה ליצירתיות טהורה שהיו למגמה באמנות המערב, קיבלו חשיבות מיוחדת בישראל בשל תחושות הראשוניות וההתחלה מחדש שליוו אותן. דור האמנים הצעיר העביר באמצעות עמדה זאת דווקא מסרים קשים וביקורתיים.