עיצוב ואדריכלות מן האוסף

מ-22 בדצמבר, 1998 עד 5 במאי, 1999

מקום: ביתן פלבסקי לעיצוב

התצוגה משקפת את ההיקף הרחב והמגוון של פעילות המחלקהומתמקדת בעיצוב המוצר ובעיצוב גרפי