כלולות, מנהגי נישואין בתפוצות ישראל

מ-15 בינואר עד 5 באוקטובר, 1999

מקום: אולם "להאיר את הכתב" ע"ש יהודית וויליאם מרגליות

אוצר/אוצרת: דייזי רקח

החתונה היהודית בתפוצות בתצוגה בין מחלקתית מאוספי מוזיאון ישראל