כלולות, מנהגי נישואין בתפוצות ישראל

מ-15 בינואר עד 5 באוקטובר, 1999

מקום: אולם תערוכות ע"ש ג’ודית וווילם מרגוליס

אוצר/אוצרת: דייזי רקח

החתונה היהודית בתפוצות בתצוגה בין מחלקתית מאוספי מוזיאון ישראל