שני כתבי יד זעירים מווינה

מ-19 בספטמבר, 2001 עד 23 בפברואר, 2002

מקום: האגף ליודאיקה ואתנוגרפיה יהודית

אוצר/אוצרת: איריס פישוף

תיקוני שבת והגדה לפסח, שכתבו ואיירו שני סופרים בעלי-שם בני המאה ה- 18, הם דוגמה לכתיבה ואיור ביד, זמן רב אחרי המצאת הדפוס. כתבי-היד הם השאלה בעילום-שם. לידם מוצגים כתבי-יד נוספים מאוסף המוזיאון מעשה ידיהם של אותם סופרים. תכנת מחשב מאפשרת למבקר ''לדפדף'' בין דפי שני כתבי-היד