הילולי הגפן והילולות השכר. יין ובירה בימי קדם

מ-3 ביוני, 1999 עד 1 בינואר, 2000

מקום: אולם ספרטוס

היין והבירה ליוו את האנושות משחר ימיה. בתערוכה מוצגים תהליכי הייצור שלהם ותרבות השתייה למגוון ביטוייה בארץ ישראל ובסביבותיה, בחפצים, בתיאורים חזותיים ובשחזורים.